Zadzwoń, pomożemy | 514 114 414
ul. św. Wincentego 90A, Warszawa

Zmiany w zasiłkach pogrzebowych – co już o nich wiemy?

Zmiany w zasiłkach pogrzebowych – co już o nich wiemy?

Przed wyborami do Sejmu i Senatu w 2023 roku każda partia przedstawiała swoim wyborcom różne propozycje. Wśród pomysłów Koalicji Obywatelskiej (będącej obecnie w koalicji rządzącej) pojawiła się zmiana kwoty zasiłku pogrzebowego – a konkretnie podwyżka świadczenia w wysokości do 150% pensji minimalnej. Obecnie tym projektem zajmuje się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, kierowane przez Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. Co wiemy już o planowanych zmianach?

Skąd pomysł na zmianę wysokości zasiłku pogrzebowego?

Obecnie obowiązujący (na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem wypłacanym w celu pokrycia kosztów jej pogrzebu. Wynosi 4000 złotych. Kwota ta pozostawała niezmienna od 2011 roku. W tym czasie zmieniały się jednak ceny samych pogrzebów. Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na ich organizację przeciętnie przeznacza się od 8000 do 10000 złotych – ostateczna suma pieniędzy zależy od różnych czynników (np. miejsca pochówku czy wysokości opłat za ceremonię pogrzebową). Z tego powodu pojawiła się propozycja zmiany wysokości zasiłku.

Jaka będzie wysokość podwyżki zasiłku pogrzebowego w 2024 roku i dlaczego planowana jest jej waloryzacja w kolejnych latach?

Proponowana w projekcie podwyżka to wzrost z 4000 do 7000 złotych w 2024 roku. Świadczenie będzie przysługiwało w wysokości obowiązującej w dniu śmierci osoby, którą pochowano. Wzięto też pod uwagę, że zmiana prawdopodobnie doprowadzi do wzrostu cen usług pogrzebowych – skutki tego procesu ma minimalizować coroczna waloryzacja, przeprowadzana od dnia 1 marca 2025 roku, na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (tzw. wskaźnik inflacji), publikowanego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Dotychczasowy przebieg prac związanych ze zmianami

22 marca w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (dostępnym publicznie na portalu gov.pl) zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Jego przyjęcie zaplanowano na II kwartał 2024 roku. 10 maja opublikowano go na stronie Rządowego Centrum Legislacji. W tym samym miesiącu został on również skierowany do konsultacji.

Kiedy zmiany dotyczące zasiłków pogrzebowych wejdą w życie?

Początkowo zakładano, że nowa wysokość zasiłku pogrzebowego zacznie obowiązywać od 1 lipca 2024 roku. Biorąc jednak pod uwagę, że projekt nie wpłynął do Sejmu przed końcem czerwca – data ta najprawdopodobniej ulegnie przesunięciu. Wiedząc, że przewiduje on coroczną waloryzację świadczenia od 2025 roku, można przypuszczać, że zmiany powinny zostać przyjęte oraz zacząć obowiązywać w III lub IV kwartale bieżącego roku.

Nasza firma pogrzebowa z siedzibą w dzielnicy Bródno Warszawie zapewnia profesjonalne wsparcie w organizacji zarówno religijnych, jak i świeckich pogrzebów. Zachęcamy do sprawdzenia oferty usług świadczonych przez Olimpus.