Zadzwoń, pomożemy | 514 114 414
ul. św. Wincentego 90A, Warszawa

Ekshumacja zwłok i szczątków zmarłego

W Biurze Pogrzebowym Olimpus rozumiemy, jak trudne i bolesne mogą być chwile po stracie bliskiej osoby. Nasza oferta obejmuje szeroki zakres usług, w tym ekshumację zwłok. Procedura ekshumacji jest możliwa do realizacji jedynie po przedstawieniu odpowiedniego, formalnego podania przez krewnych zmarłego czy też inne podmioty uprawnione. Wniosek taki musi zawierać merytoryczne uzasadnienie. Pragniemy podkreślić, że przed przystąpieniem do ekshumacji zawsze uzyskujemy stosowne pozwolenia i zgodę na ekshumację od odpowiednich organów, takich jak miejscowa administracja cmentarna lub sąd.

W Polsce ekshumacja zwłok może być przeprowadzana tylko przez uprawnione osoby, a my jako profesjonalny zakład pogrzebowy, dysponujemy odpowiednim sprzętem i doświadczonym personelem, aby sprostać tym wymaganiom. Zdajemy sobie sprawę, że koszty ekshumacji mogą być obciążeniem dla rodziny, dlatego oferujemy przejrzyste i konkurencyjne ceny, które uwzględniają wszystkie aspekty procesu ekshumacji na cmentarzu.

Procedura ekshumacji zwłok

Ekshumacja, inaczej wydobycie zwłok lub szczątków nieboszczyka z miejsca pochówku, stanowi złożony proces podyktowany wielorakimi przesłankami. Czasami jest to konieczność zmiany miejsca pochówku, spowodowana na przykład przeprowadzką rodziny. Innym razem, może to być potrzeba identyfikacji szczątków, niezbędna w przypadku niewyjaśnionych okoliczności zgonu. W niektórych przypadkach ekshumacja zwłok jest niezbędna do przeprowadzenia dodatkowych badań medycznych lub kryminalistycznych, aby pomóc w rozwiązaniu niewyjaśnionych spraw. Bez względu na powód, każda ekshumacja jest przeprowadzana przez nasz zakład z pełnym poszanowaniem godności zmarłego, zawsze mając na uwadze uczucia i potrzeby rodziny.

Procedura ekshumacji zwłok oparta jest na ścisłych standardach etycznych i normach higienicznych. Ekshumacja jest dopuszczalna wyłącznie w okresie jesienno-zimowym, od 16 października do 15 kwietnia, gdy temperatury sprzyjają zachowaniu przepisów sanitarnych. Wydobycie szczątków wykonuje się we wczesnych godzinach rannych. Dodatkowo o dokładnym terminie ekshumacji musi być powiadomiony Państwowy Inspektorat Sanitarny, który sprawuje pieczę nad prawidłowym przebiegiem tego procesu. Ponadto w trakcie ekshumacji mogą być obecne jedynie osoby najbliższe zmarłemu, bezpośrednio zainteresowane całą procedurą.

Podczas procesu ekshumacji przestrzegamy wszystkich zasad higieny, a po zakończeniu miejsce jest odpowiednio zdezynfekowane. Każdy etap ekshumacji jest realizowany z pełnym szacunkiem dla zmarłego i jego rodziny. Gwarantujemy, że procedura ekshumacji zwłok przebiega zgodnie z obowiązującymi normami prawa.

Koszty ekshumacji

Koszty ekshumacji są zróżnicowane i zależą od wielu czynników. Pierwszym z nich jest lokalizacja — koszty różnią w zależności od miejsca, w którym ekshumacja zwłok ma zostać przeprowadzona. Związane jest to z odległością, a także specyfiką danego miejsca, taką jak typ gruntu czy dostęp do niezbędnej infrastruktury. Ekshumacja to proces wymagający dużego zaangażowania i precyzji, a czas potrzebny na jego przeprowadzenie może być różny w zależności od konkretnych okoliczności.

Warto jednak podkreślić, że wniosek o wydanie zgody na ekshumację jest zwolniony z opłaty skarbowej, co stanowi pewne ułatwienie dla rodzin zmarłych. Nasz zakład pogrzebowy zawsze stara się zapewnić najkorzystniejsze warunki dla swoich klientów, oferując profesjonalne usługi w przystępnej cenie. Zapewniamy wsparcie i poradę w każdym etapie procesu ekshumacji, aby ułatwić Państwu przejście przez ten trudny czas.