Ekshumacja zwłok i szczątków zmarłego to proces wydobycia ciała lub pozostałości po zmarłym z grobu lub miejsca pochówku. Może ona być przeprowadzana z różnych przyczyn, takich jak zmiana miejsca pochówku, potrzeba identyfikacji szczątków lub z powodów medycznych lub kryminalistycznych.

Przed przystąpieniem do ekshumacji należy uzyskać stosowne pozwolenie od odpowiednich organów, takich jak miejscowa administracja cmentarna lub sąd. W Polsce ekshumacja może być przeprowadzona tylko przez uprawnione osoby, takie jak zakłady pogrzebowe, które dysponują odpowiednim sprzętem i doświadczonym personelem.

Proces ekshumacji wymaga zachowania odpowiednich procedur i standardów higienicznych oraz szacunku dla zmarłego i jego rodziny. Zakłady pogrzebowe muszą stosować się do wytycznych dotyczących wykonywania ekshumacji, które obejmują m.in. użycie odpowiedniego sprzętu ochronnego, jak również dezynfekcję terenu po zakończeniu ekshumacji.