ul. św. Wincentego 90A, Warszawa

Kto ma prawo do świadczenia?

Z zasiłku pogrzebowego, czyli jednorazowego zwrotu kosztów pokrycia pogrzebu, może skorzystać każdy, kto za niego zapłacił. Pieniądze na ten cel przyznaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych pod pewnymi warunkami, dlatego to właśnie do niego należy zwrócić się z uzupełnionym, stosownym wnioskiem oraz konkretnymi załącznikami. Zasiłek pogrzebowy ZUS wypłacany jest zawsze w kwocie odgórnie wskazanej w danym roku – obecnie jest to nie więcej, niż 4 000 złotych brutto.

Starając się o zasiłek pogrzebowy z ZUS, dokumenty można złożyć samodzielnie, można również w tej kwestii zwrócić się do pracowników zakładu pogrzebowego, jeśli ów oferuje kompleksową obsługę pogrzebu. Jest to rzecz warta rozważenia z dwóch względów: w chwili żałoby łatwo popełnić błąd przy wypełnianiu druków, narażając się tym samym na przedłużające się formalności, a ponadto – w cenie otrzymuje się fachowe wsparcie i przeprowadzenie krok po kroku przez wszystkie urzędowe obowiązki. Jeszcze przed podjęciem się ich załatwiania warto sprawdzić dokładnie, kto ma prawo do tego świadczenia i na jakich warunkach można wnioskować o zwrot kosztów pogrzebu.

Kiedy i komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

O zasiłek pogrzebowy z ZUS może się ubiegać każda osoba, która pokryła koszty pogrzebu z własnej kieszeni. Wysokość zasiłku pogrzebowego nie zmienia się, niezależnie od osoby, która składa wniosek ani od ostatecznej sumy, jaka została wydana na ten cel. Dla tego, kto ma prawo do otrzymania z ZUS-u zasiłku pogrzebowego, oznacza to jedno: niezależnie od wnioskodawcy kwota 4 000 zł brutto nie zmieni się.

Na liście osób mających prawo ubiegać się o zwrot kosztów są nie tylko osoby prywatne, jak członkowie rodziny czy nawet osoby obce, które zdecydowały się pokryć koszty pogrzebu, ale również instytucje i organizacje, takie jak domy opieki społecznej, pracodawcy, gmina/powiat, osoba reprezentująca kościół lub inny związek wyznaniowy. Co ważne, aby złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy, samemu nie trzeba posiadać ubezpieczenia w ZUS. O zasiłek pogrzebowy można starać się po pogrzebie, czyli po pokryciu kosztów ostatniego pożegnania i ich udokumentowaniu.

Jak dopełnić formalności, aby uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Nie ma znaczenia, czy zmarły posiadał i regularnie opłacał składki na ubezpieczenie społeczne. Jeśli nie miał ubezpieczenia w ZUS-ie, pieniądze z zasiłku pogrzebowego wypłaci Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i w takim wypadku to do tej instytucji należy zgłosić się z wypełnionym wnioskiem.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy można pobrać ze strony internetowej lub wypełnić na miejscu. Druk nosi nazwę Z-12 i należy wypełniać go drukowanymi literami. W dokumencie należy podać podstawowe dane osoby zmarłej, czyli jej imię i nazwisko oraz numer PESEL. Należy również wskazać, czy w dniu śmierci osoba pochowana pobierała świadczenia z ZUS, a jeśli tak, wskazać, jaki był to rodzaj świadczenia. Wniosek obejmuje również takie pozycje jak stopień pokrewieństwa osoby wypełniającej wniosek z osobą zmarłą.

Następnie wnioskodawca podaje swoje dane, a gotowe pismo składa w odpowiedniej jednostce ZUS lub KRUS. Urząd będzie prosił też o dokumenty do zasiłku pogrzebowego, m.in. akt zgonu, potwierdzenie poniesienia kosztów, skrócone odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu.

Następnie wnioskodawca podaje swoje dane, a gotowe pismo składa w odpowiedniej jednostce ZUS lub KRUS. Urząd będzie prosił też o dokumenty do zasiłku pogrzebowego, m.in. akt zgonu, potwierdzenie poniesienia kosztów, skrócone odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu. Ilość formalności związanych z uzyskaniem zasiłku pogrzebowego można ograniczyć lub uzyskać w tej materii wsparcie, zwracając się z tą kwestią do pracowników doświadczonego zakładu pogrzebowego.