ul. św. Wincentego 90A, Warszawa

Co należy zrobić z tabliczką po pogrzebie?

Podczas pogrzebu, w miejscu pochówku zmarłego stawiany jest symboliczny krzyż wraz z tzw. tabliczką natrumienną, inaczej nazywaną też tabliczką pogrzebową. Stanowi ona oznaczenie grobu konkretnej osoby i informację m.in. dla zakładu kamieniarskiego oraz odwiedzających bliskich. W takim razie co należy zrobić z tabliczką po pogrzebie?

Ze względu na pełnioną funkcję, tabliczka na krzyż powinna pozostać na miejscu do chwili wykonania przez zakład kamieniarki nagrobka i zamontowania go na cmentarzu. Ponieważ tabliczka nagrobna na krzyż została poświęcona podczas mszy, nie powinna zostać usunięta i zabrana z cmentarza. Najlepszym rozwiązaniem jest włożenie jej do nagrobka.

Rola tabliczki nagrobnej na krzyż podczas pogrzebu

Podczas ceremonii pogrzebowej tabliczka na krzyż jest jednym z najważniejszych elementów. Na metalowej tabliczce na krzyż, w Warszawie wykonywanej w standardowym, niewielkim formacie, umieszcza się podstawowe dane. Napis wskazuje imię i nazwisko zmarłej osoby oraz daty jej urodzin i śmierci. Do czasu przygotowania przez zakład kamieniarski nagrobka to właśnie tabliczka pogrzebowa jest podstawowym źródłem wiedzy o zmarłym oraz oznaczeniem jego miejsca spoczynku na cmentarzu.

Jak wygląda i z czego jest zrobiona tabliczka nagrobna na krzyż?

Tabliczka na krzyż cmentarny jest dość skromna w swojej formie, ponieważ jej zadaniem jest przekazanie informacji, nie zaś stricte dekoracja. W obrządku katolickim, na cmentarzu, tabliczka zawieszana jest na symbolicznym, prostym krzyżu z wizerunkiem Jezusa. W takiej formie ma pozostać na miejscu pochówku do czasu, kiedy będzie gotowy zamówiony w zakładzie kamieniarskim nagrobek i zostanie on zamontowany na wskazanym przez tabliczkę miejscu.

Zazwyczaj tabliczki na krzyż w Warszawie wykonuje się z trwałych materiałów, jak różne rodzaje kamienia, np. granit albo marmur, aby wykazywały odporność na trudne warunki atmosferyczne, w tym zawilgocenie i wysokie oraz niskie temperatury. Tak przygotowana tabliczka pogrzebowa będzie się dobrze prezentować nawet przez długi czas. Wykorzystanie kamienia pozwala też na zapobieganie jej uszkodzeniom mechanicznym. W naszym zakładzie pogrzebowym dostępne są także proste i skromne, ale równie wytrzymałe materiałowo metalowe tabliczki na krzyż, w Warszawie wybierane chętnie ze względu na ich atrakcyjną cenę.

Na powierzchni tabliczki na krzyż mogą znaleźć się jedynie podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko oraz daty urodzin i śmierci osoby zmarłej, albo dodatkowe, subtelne zdobienia w formie graweru. Może to być symbol Jezusa, krzyż lub dowolny atrybut kojarzący się z bliskim, który właśnie jest żegnany przez swoją rodzinę.

Tabliczka na krzyż cmentarny – co z nią zrobić po pogrzebie?

Ze względu na pełnioną funkcję oraz – w przypadku pogrzebu w obrządku katolickim – poświęcenie podczas mszy, tabliczka nagrobna na krzyż powinna pozostać na swoim miejscu do chwili ukończenia oraz zamontowania na wskazanym miejscu gotowego nagrobka. Jednak nawet wtedy nie powinno się jej usuwać całkowicie z terenu cmentarza ani wyrzucać. Najlepiej jest oznaczenie miejsca spoczynku, czyli samą tabliczkę pogrzebową lub tabliczkę wraz z krzyżem, umieścić w nagrobku zmarłego. W niektórych przypadkach rodziny decydują się na jej pozostawienie na płycie nagrobka jako dodatkowego elementu, upamiętniającego ceremonię pogrzebową.