ul. św. Wincentego 90A, Warszawa

Jak przygotować się do transportu zmarłego ze szpitala?

Organizacja pogrzebu rozpoczyna się od załatwienia wszelkich spraw urzędowych, czyli karty zgonu wystawionej przez lekarza pierwszego kontaktu lub szpital, w którym nastąpiła śmierć. Na tej podstawie w USC składa się wniosek o wydanie aktu zgonu. Otrzymując komplet dokumentów, można przystąpić do organizacji pogrzebu lub powierzenia tego zadania zakładowi pogrzebowemu.

Pierwszym etapem jest transport zwłok z miejsca zgonu – domu, szpitala czy domu opieki społecznej – do kostnicy lub do prywatnej chłodni, jeśli zakład pogrzebowy taką dysponuje. Proces transportu pogrzebowego dzieli się na poszczególne etapy. Po przewiezieniu zwłok, na teren zakładu pogrzebowego pracownicy placówki zajmują się przygotowaniem całej ceremonii pożegnalnej. Jak w takim razie przygotować się do transportu zmarłego ze szpitala, aby móc powierzyć to zadanie pracownikom zakładu pogrzebowego?

Dokumenty niezbędne do zrealizowania transportu zmarłego ze szpitala

Podstawą do zlecenia transportu zmarłego z miejsca zgonu jest dopełnienie wszelkich formalności. Jeśli bliski zmarł w szpitalu, to ta konkretna jednostka jest zobligowana do wystawienia karty zgonu. Jeśli śmierć nastąpiła w domu, dokument taki musi wydać lekarz rodzinny, a jeśli w domu opieki społecznej – lekarz odpowiedzialny za swoich pacjentów w danym miejscu.

Osoba załatwiająca formalności w ciągu trzech dni od śmierci musi zgłosić się z kartą zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego. Urzędnik na podstawie dostarczonych dokumentów wystawia akt zgonu. To dokument, na mocy którego zakład pogrzebowy może w imieniu swojego klienta zadbać o transport zmarłego.

Etapy transportu zwłok

Niektóre większe zakłady pogrzebowe dysponują swoimi własnymi chłodniami i to właśnie do nich ciało zmarłego jest transportowane bezpośrednio z domu lub szpitala, aby je przygotować przed ostatnim pożegnaniem. Jeśli nie ma takiej możliwości, ciało przechowywane jest najpóźniej do dnia pochówku w szpitalnej kostnicy (jednak nie dłużej, niż przez 72 godziny) lub w kostnicy miejskiej, oddanej do dyspozycji kilku zakładom pogrzebowym. W takim wypadku osoba wskazana przez szpital przygotowuje ciało: myje je, ubiera i wydaje osobie do tego upoważnionej.

Takie przygotowanie zwłok nie oznacza jednak tego samego, co przygotowanie ciała do pochówku – ten obowiązek leży po stronie rodziny lub pracowników zakładu pogrzebowego, którym powierzono to zadanie. Stamtąd transport zwłok odbywa się do kaplicy cmentarnej albo do kościoła, w którym ma się odbyć planowany pogrzeb. Ciało przewożone jest w trumnie, samochodem przystosowanym do tego rodzaju transportu.

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku przygotowania ciała do kremacji. Transport zwłok ze szpitala odbywa się wtedy w specjalnej trumnie kremacyjnej bezpośrednio do miejskiej spopielarni lub własnego krematorium, jeśli zakład pogrzebowy takim dysponuje.

Komu powierzyć transport pogrzebowy?

Transport zmarłych najlepiej zostawić fachowcom – pracownicy zakładów pogrzebowych, ze względu na swoje doświadczenie, dobrze znają wszystkie procedury, dlatego najlepiej wiedzą, jak wyglądają przygotowania i formalności związane z transportem zmarłego ze szpitala.

Zakłady pogrzebowe, niezależnie od tego, czy są wyposażone we własną chłodnię, przygotowują ciało zmarłego do pogrzebu lub kremacji zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez rodzinę. Transport odbywa się w godnych warunkach, z pełnym szacunkiem, samochodami przystosowanymi do tego rodzaju zadań, w trumnie kremacyjnej lub wybranej przez najbliższych.